Videbæk Skytteforening af 1997
Navigation
SPONSORER
KONTINGENT
Kontingent
Børn (til og med 18 år): 300,-
Voksne (19 år og ældre): 525,-
Herudover skal der betales for ammunition og skiver.
Ønsker du samtidig at betale kontingent, cal.22 ammunition og skiver der svarer til en ugentlig serie i 
indendørssæsonen (26 skydninger), er den samlede pris:
Riffelskytter:
*Børn: 900,-
*Voksne: 1125,-
Pistolskytter:
*Børn: 1140,-
*Voksne: 1365,-
Støttemedlem: 
50 kr. betales helårligt. Giver ret til at deltage i jule- og sommerarrangementet.
Rabat: 
Tredje og efterfølgende medlemmer fra samme familie får en rabat på 50 kr. i kontingentet.
(Ingen rabat til støttemedlemmer).
Kontingentet betales helårligt ved sæsonstart.
Andet:
Skydninger der gennemføres for firmaer, skoler mv. gennemføres normalt til 2,5 kr. pr. skud, 
dvs. 62,5 kr. for 25 skud.
Ikke-medlemmer kan få en gratis prøveskydning og herudover prøve 2 skydninger/serier 
mod betaling for riffel på 62,5 kr. pr. gang /pistol 87,5 kr. pr. gang.
Herefter skal der tages stilling til om man vil fortsætte med skydning.
Erhvervelse/generhvervelse af våbenpåtegning:
Spørg i hvert tilfælde, da afgiften ændrer sig. Beløbet betales ved indlevering af ansøgningen.
 
* Der tages forbehold for prisstigninger på ammunition.